Jdi na obsah Jdi na menu
 Standard plemene - FCI č. 65

ZATŘÍDĚNÍ FCI: Skupina 9 - společenští a doprovodní psi, podskupina 1 - bichoni a příbuzné rasy

PŮVOD: Střední Středomoří

PROPORCE: Délka trupu předstihuje výšku kohoutku o cca 38%. Délka hlavy odpovídá 6/11 výšky kohoutku.

VŠEOBECNÝ VZHLED: Malý, s protaženým trupem, pokrytým velmi dlouhým, bílým vlasovým pokryvem. Velmi elegantní, nosí hlavu hrdě a ušlechtile.

POVAHA: Živý, něžný, velmi učenlivý, velmi inteligentní.

OBLIČEJOVÁ ČÁST: Délka hlavy odpovídá 6/11 výšky v kohoutku. Je spíše široká, její šířka převyšuje o něco polovinu délky. Čelní stupeň je silně zvýrazněný a tvoří úhel 90°. V prodloužení hřbetu nosu stojí jeho přední strana, pozorováno z profilu, kolmo. Je velký, nozdry rozevřené, zakulacený a bezpodmínečně černě pigmentovaný. Délka čenichu odpovídá 4/11 délky hlavy, je tedy o málo kratší než polovina její délky. Partie pod očima je dobře tvarovaná. Výška je o 20% menší než její délka. Boky jsou vzájemně vodorovné, přesto nesmí čenich při pohledu ze předu vypadat čtyřhranně, protože jeho čelní strana přechází obloukovitě do bočních stran. Nosní hřbet s výraznými vráskami je přesně v jeho přední části.
Pysky: Při pohledu na místě spojení tvoří tvar otevřeného oblouku. Jsou výškově málo vyvinuté a ohrnutí úhlu rtu pysku (oko) není viditelné. Horní a dolní pysky plně lícují, takže při bočním pohledu je čenich vespod ohraničen spodní čelistní kostí. Okraje pysků musí být bezpodmínečně černě pigmentované.
Čelisti: Čelisti jsou normálně vyvinuté, lehké, dokonale do sebe zapadající. Kosti spodní čelisti, jejichž větve jsou po celé délce rovné, nejsou v přední partii ani vyčnívající, ani ustupující dozadu.
Zuby: Zubní oblouky do sebe zapadají a uzavírají se nůžkovitě. Zuby jsou bílé, chrup je dobře vyvinutý a s plným počtem zubů.
Uši: Uši jsou skoro trojúhelníkové, šířka přibližně 1/5 jejich délky. Jsou nasazeny vysoko nad lícní kosti, sotva vztyčené, visí a přiléhají ke stranám lebky.
Oči: Oči jsou otevřené, živého a soustředěného výrazu a při otevřených víčkách skoro kulaté. Víčka mají dobrý kontakt s očními koulemi, které nesmí být umístěny příliš hluboko, ale jen lehce, téměř v úrovni hlavy, vystouplé. Oči jsou posazeny čelně v téměř stejné rovině. Při pohledu z boku nesmí být vidět blána oční koule, oči jsou tmavě okrové, okraje očních víček černé.
Krk: Přestože je bohatě pokryt vlasem, odděluje se jasně poznatelně od šíje. Délka odpovídá asi polovině výšky kohoutku. Krk je vzpřímený a nesmí být viditelná holá kůže.

TRUP

Vrchní linie
se svažuje k nasazení ohonu přímočaře.
Kohoutek maltézského psíka vyčnívá lehce ze hřbetní linie.
Hrudní partie je velmi dlouhá.
Délka hřbetu odpovídá cca 65% výšky v kohoutku. Hrudní koš je prostorný a sahá o něco níže než výška loktu. Žebra jsou silně klenutá. Obvod hrudníku přesahuje 2/3 výšky v kohoutku.
V prodloužení hřbetní - bederní linie je záď velmi široká a dlouhá, její sklon k horizontále je 10° .
Ocas je nasazený v prodloužení zádě, u kořene silný, na konci tenký. Délka odpovídá cca 60% výšky v kohoutku. Vytváří jeden velký oblouk, jehož konec leží mezi kyčelními kostmi a dotýká se zádi. Tolerován je ocas zakřivený na jednu stranu trupu.

KONČETINY

Přiléhají dobře k tělu a jsou správně kolmé.
Délka plece odpovídá 1/3 výšky v kohoutku a je o 60° až 65° skloněná k horizontále. Ve vztahu k těžnici trupu je téměř kolmá.
Nadloktí je delší než rameno, měří 40 až 45% výšky v kohoutku jeho sklon k horizontále je 70° . V horních 2/3 dobře připojeno k trupu a jeho podélný směr je 70° . V horních 2/3 dobře připojeno k trupu a jeho podélný směr je téměř paralelní s těžnicí trupu.
Zápěstí je pokračováním svislé linie předloktí, velmi pohyblivé, bez hrbolů, pokryto jemnou kůží.
Loket je paralelní s těžnicí trupu.
Předloktí suché, s málem viditelných svalů, ale ve vztahu k velikosti této rasy je stavba kostí silná. Je kratší než nadloktí a měří 33% výšky v kohoutku.
Výška, měřená mezi základnou po špičku loketní kosti je cca 55% výšky v kohoutku.
Záprstí má stejné znaky jako zápěstí a z titulu své malé délky stojí kolmo.
Tlapky jsou kulaté, prsty dobře sevřené a klenuté, bříška a polštářky prstů jsou černé, drápky jsou rovněž černé, nebo mají alespoň tmavou barvu.

Pánevní končetiny
Stavba pánevních končetin je ze silných kostí, celkově pozorováno jsou vzájemně paralelní, ze zadního pohledu jsou od sedací kosti až k zemni kolmé.
Stehno je vybaveno silným svalstvem, zadní ohraničení je klenuté. K těžnici trupu je paralelní, v kolmém směru probíhá odshora dolů a zepředu dozadu poněkud skloněné. Jeho délka je blízká 40% výšky v kohoutku a šířka pokračuje o něco málo délku.
Lýtko má sotva viditelný žlábek mezi kostí a zadní šlachou. Lýtko je skloněno k horizontále o 55° . Je o něco delší než stehno.
Hlezno: Přední úhel sklonu je 140° .
Nárt:Dráha mezi základnou a špičkou hlezna je o něco málo delší než 1/3 výšky v kohoutku. Jeho délka odpovídá výšce hlezna. Nárt je zcela kolmý.
Tlapky jsou kulaté jako přední, s kterými má společné i všechny znaky.
Chůze rovnoměrná, razantní, volná v klusu s krátkými a velmi rychlými kroky.

KŮŽE

Na celém těle dobře přiléhající, pigmentovaná tmavými skvrnami, zvláště na hřbetě vínově červeně zbarvenými. Okraj očních víček a okraje pysku jsou černé.
Jakost osrstění
Srst hustá, lesklá, zářivá, těžce splývající a hedvábné struktury, na celém těle dlouhá a zůstává v celé délce rovná, bez stop vlnění a kadeření. Na těle musí délka srsti překračovat výšku v kohoutku a splývat těžce k zemi jako dobře sedící přehoz, který přiléhá těsně k tělu, aniž se rozevírá nebo tvoří vlny a uzlíky. Vlny a uzlíky jsou přípustné jen na předních končetinách od loktů k tlapkám a na zadních končetinách od kolen k tlapkám. Podsada není. Na hlavě je srst velmi dlouhá, až se mísí s vousy a na lebce tak dlouhá, že se při splývání mísí se srstí na uších. Na ocase splývá vlas na jednu stranu trupu, to znamená na jeden bok a jedno stehno.
Zbarvení srsti čistě bílé, přípustný je jen odstín bledé slonoviny. Stopy oranžové, které vyvolávají dojem špinavé srsti, jsou tolerovány, ale nežádoucí a představují nedokonalost.

HMOTNOST A VÝŠKA
Hmotnost: 3 - 4 kg
Výška: pes 21 - 25 cm, fena 20 - 23 cm

VADY

Každá odchylka od výše uvedeného popisu musí být posuzována jako vada, jejíž ohodnocení musí být stanoveno v přesném vztahu ke stupni odchylky, toto platí rovněž pro oboustranné šilhání a pro případ, že délka trupu překračuje výšku v kohoutku o 43%.
Těžké vady
Zřetelně zvlněný nosní hřbet, výrazný předkus nebo podkus, čímž je znetvořen vzhled čenichu. Velikost psů přes 26 cm, nebo pod 19 cm, u fen přes 25 cm a pod 18 cm.
Diskvalifikační vady
Výrazná divergence nebo konvergence ohraničující linii lebky nebo čenichu, celková depigmentace nosu nebo jiná barva nosu než černá. Předkus, skleněné oko, celková depigmentace očních víček, bezocasost, vrozená nebo přivoděná pahýlovitost ocasu, kadeřavá srst, každá jiná barva než bílá, s výjimkou bledé slonoviny, různobarevné skvrny, bez ohledu na jejich rozsah.

Ostatní: Psi musí mít dvě zjevně normální varlata, zcela spadlá do skrotu.

**********************************************************